Tài liệu trợ giúp và hướng dẫn sử dụng Sapo

Tôi có thể thêm mới cùng lúc nhiều sản phẩm được không?

Tính năng Thêm mới sản phẩm bằng file Excel được sử dụng để khởi tạo thông tin nhiều sản phẩm một lúc từ file Excel mẫu. Việc nhập thông tin đồng thời giúp tiết kiệm thời gian, công sức và giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập liệu.

Để sử dụng tính thêm mới sản phẩm bằng file Excel, bạn thực hiện các thao tác như sau:

  • Bước 1: Các bạn vào mục Sản phẩm > Danh sách sản phẩm > Nhập file > Nhấp chọn Tải file mẫu sản phẩm tại đây

  • Bước 2: Sau khi tải file excel về, bạn điền thông tin sản phẩm theo mẫu trong file Excel

Trường hợp 1: Phần mềm Sapo của bạn chỉ có 1 kho hàng.

Bạn khởi tạo theo mẫu file excel có sẵn. Lưu ý: Thông tin đánh dấu * đỏ và cột màu vàng là bắt buộc

- Tên hàng hoá: Tên của sản phẩm cần tạo

- Mã nhóm hàng: Mã phải được khởi tạo trước trên phần mềm trong phần loại sản phẩm.

- Thuộc tính: Tên các thuộc tính.

- Giá trị thuộc tính: Chi tiết các tuỳ chọn của thuộc tính.

- Mã SKU: Mã quản lý nội bộ của sản phẩm.

- Barcode: Mã vạch của sản phẩm. Nên tạo mã dưới 15 kí tự không có khoảng cách và kí tự đặc biệt

- LC_CN1_Giá vốn: Giá vốn của sản phẩm

- LC_CN1_Tồn kho: Tồn kho của sản phẩm

- LC_CN1_Tồn tối thiểu: Số lượng tồn tối thiểu

- LC_CN1_Tồn tối đa: Số lượng tồn tối đa

- LC_CN1_Điểm lưu kho: Địa điểm lưu trữ của sản phẩm trên kệ hàng.

Lưu ý: CN1 là mã của chi nhánh 1.

Trường hơp 2: Phần mềm Sapo có nhiều hơn 2 kho, và bạn muốn khởi tạo sản phẩm có số lượng tồn và giá vốn mỗi kho là khác nhau.

Bạn khởi tạo thêm 5 cột: LC_CN_Giá vốn, LC_CN_Tồn kho, LC_CN_Tồn tối thiểu, LC_CN_Tồn tối đa, LC_CN_Điểm lưu kho

Với cấu trúc: LC_CNx

Trong đó: CNx là mã chi nhánh của bạn trong phần Quản lý chi nhánh (CN2, CN3...)

Nếu bạn có 3 kho, bạn sẽ khởi tạo tương tự  thêm 5 cột nữa với mã là LC_CN3...

  • Bước 3: Bạn nhập tệp tin mới khởi tạo vào hệ thống và kéo thả file vào

Nhấn nhập file để hoàn tất quá trình thêm mới file excel.

  • Bước 4: Kiểm tra

Kết quả nhập file được gửi thông báo qua Mail của tài khoản đăng nhập. Bạn đăng nhập vào email để kiểm tra số lượng hàng hoá được nhập thành công lên hệ thống và danh sách sản phẩm lỗi.

Sau khi hoàn tất nhập tệp tin Excel, sản phẩm và các thông tin kèm theo sẽ hiển thị trong mục Sản phẩm.