Tài liệu trợ giúp và hướng dẫn sử dụng Sapo

Làm thế nào để nhập thêm hàng vào kho?

Tính năng tạo mới đơn nhập hàng được sử dụng để tạo đơn nhập hàng từ nhà cung cấp khi cần nhập thêm hàng vào kho.

Để tạo mới đơn nhập hàng bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào mục Hàng hóa > Nhập hàng > Tạo đơn nhập hàng

  • Bước 2: Tại giao diện Tạo đơn nhập hàng, bạn nhấp chuột vào ô Chọn nhà cung cấp để chọn nhà cung cấp đã tạo trên phần mềm hoặc nhập tên vào ô tìm kiếm. Nếu chưa tạo nhà cung cấp, bạn nhấp chọn Thêm mới nhà cung cấp, pop-up sẽ hiện ra để bạn nhập thông tin nhà cung cấp.

Sau khi chọn nhà cung cấp thành công, thông tin nhà cung cấp sẽ tự điền vào các mục nơi xuất hàng, liên hệ, email, điện thoại…

Lưu ý: Bạn nhấp chọn Thêm mô tả để nhập thêm thông tin: Liên hệ, tham chiếu.

  • Bước 3: Bạn có nhập thông tin các mục: Ngày hẹn giao hàng, chi nhánh nhập hàng, giá bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế, loại giá nhập hàng

Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động tạo một Mã đơn nhập hàng theo nguyên tắc: PO + ngày/tháng/năm + STT của phiếu nhập. Bạn có thể thay đổi mã số đơn nhập bằng cách nhấp chuột vào số đơn nhập hàng của hệ thống.

  • Bước 4: Bạn nhập tên sản phẩm vào ô Tìm kiếm sản phẩm hoặc dùng máy quét mã vạch để thêm sản phẩm vào đơn nhập

-  Số lượng: Bạn nhấp vào nút mũi tên để tăng giảm hoặc đặt chuột vào ô Số lượng rồi nhập con số tương ứng.

-  Đơn giá: Thay đổi giá bán bằng cách đặt chuột vào ô Đơn giá rồi nhập con số tương ứng.

-  Thuế: Nhập % tương ứng. Nếu tùy chọn thông tin đơn nhập giá đã áp dụng thuế, tổng tiền đơn nhập không đổi vì giá đã có thuế, còn nếu bạn chọn chưa áp dụng thuế, tổng tiền sẽ được cộng thêm phần thuế tương ứng.

-  Ghi chú: Thêm ghi chú đơn nhập hàng (nếu có).

Lưu ý: Bạn nhấp chuột chọn biểu tượng thùng rác nếu muốn xoá sản phẩm khỏi danh sách.

  • Bước 5: Chọn một trong ba tùy chọn với đơn nhập vừa tạo

-  Lưu nháp: Đơn nháp chưa ghi nhận giao dịch nhập hàng. Bạn có thể sửa, xóa đơn hoặc gửi yêu cầu nhập hàng cho nhà cung cấp.

-  Đặt hàng: Đơn hàng chuyển sang trạng thái chờ nhận hàng. Số lượng sản phẩm trong đơn sẽ ở trạng thái Hàng đang về. Ở trạng thái này bạn không sửa được đơn nhập và có thể hủy nếu chưa thanh toán và nhập kho.

-  Thoát: Hủy bỏ việc ghi nhận đơn nhập hàng này.