Tài liệu trợ giúp và hướng dẫn sử dụng Sapo

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn cài đặt kênh bán hàng Tiki

1. Cài đặt kênh bán hàng Tiki

 • Bước 1: Bạn đăng nhập vào Sapo, chọn menu cấu hình, tại màn hình danh sách chọn  kênh bán hàng

 • Bước 2 : Tại cấu hình kênh bán hàng, chọn kênh bán hàng Tiki và nhấp chuột thêm kênh bán hàng

2. Kết nối Sapo với tiki
a.Lấy key kết nối

Để có thế kết nối Sapo với Tiki, bạn cần đăng ký Bán hàng cùng Tiki theo đường dẫn https://tiki.vn/ban-hang-cung-tiki. Tiki sẽ cấp cho bạn một tài khoản Seller Center và bạn sẽ sử dụng Key theo tài khoản này để kết nối với Sapo. Bạn có thể lấy Key và đăng nhập kết nối theo 4 bước sau:

 • Bước 2: Tại màn hình bạn Click vào Thao tác và chọn Xem chi tiết

 • Bước 3: Tại phần Kết nối với kênh bán hàng khác, bạn click vào Cài đặt

 • Bước 4: Tại popup Cài đặt, bạn điền mã kênh bán hàng là alias website của bạn (ví dụ: website của bạn có alias mypham.mysapo.vn, bạn sẽ sao chép và dán đoạn alias này vào mã kênh bán hàng cần điền)
 • Bước 5: Bạn hãy sao chép toàn bộ Tham số kết nối

b. Các bước cài đặt

 • Bước 1 : Trở lại màn hình đăng nhập kênh Tiki trên Sapo và dán key bạn đã copy vào ô Nhập key và click nút Kết nối để chọn cấu hình lần đầu

 • Bước 2 : Chọn phương thức cài đặt theo mong muốn của bạn

 • Bước 3 : Chọn cấu hình chi nhánh đồng bộ dữ liệu kho lên sàn Tiki và chi nhánh nhận dữ liệu đơn hàng đổ về từ sàn về Sapo

 • Bước 4: Chọn giá sản phẩm sẽ đồng bộ từ Sapo lên sàn Tiki

 • Bước 5 : Chọn các phương thức đồng bộ dữ liệu theo nhu cầu của bạn

Màn hình hiển thị các thông tin cài đặt chi tiết:

Bạn chọn xác nhận để hoàn thành và truy cập kênh