Tài liệu trợ giúp và hướng dẫn sử dụng Sapo

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Bán tại cửa hàng

Trong bài này Sapo sẽ hướng dẫn tạo đơn khi bán tại cửa hàng. Để tạo đơn bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Ở menu chính bạn vào cấu hình > kênh bán hàng 

  • Bước 2: Tại Sapo Pos- kênh bán hàng tại cửa hàng bạn chọn thêm kênh bán hàng 

  • Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin thêm kênh bán hàng bạn chọn thêm Sapo Pos

Sau khi thêm kênh bán hàng trên menu chính sẽ hiển thị mục bán tại cửa hàng 

  • Bước 4: Tại menu bạn nhấp chuột chọn mục Bán tại cửa hàng

  • Bước 5: Bạn chọn chi nhánh bán hàng sau đó chọn bán hàng 

  • Bước 6: Bạn chọn khách hàng cho đơn bán 

Bạn nhập tên vào ô tìm kiếm hoặc tạo mới khách hàng. Sau khi chọn khách hàng thành công, thông tin khách hàng sẽ tự điền vào các mục: Điện thoại, địa chỉ, công nợ...

  • Bước 7: Thiết lập các thông tin khác ở mục mở rộng

Tách dòng: Chức năng tự động tách dòng khi thêm 2 lần cùng 1 sản phẩm vào giỏ hàng sẽ được tách thành 2 dòng sản phẩm đó.

Thuế: Chọn giá sản phẩm chưa áp dụng hoặc đã áp dụng thuế.

Bảng giá: Chọn giá bán tương ứng cho khách hàng 

-  Ghi chú: Thêm ghi chú cho đơn hàng.

  • Bước 8: Bạn có thể thêm sản phẩm vào đơn hàng theo 2 cách

-  Cách 1: Bạn nhập tên sản phẩm vào ô Tìm kiếm sản phẩm hoặc dùng máy quét mã vạch để chọn sản phẩm.

-  Cách 2: Chọn trực tiếp sản phẩm từ danh sách ở bên dưới (nhấp chuột vào biểu tượng bộ lọc để chọn nhóm hàng).

-  Số lượng: Bạn nhấp vào nút mũi tên để tăng giảm hoặc đặt chuột vào ô Số lượng rồi nhập con số tương ứng.

-  Đơn giá: Thay đổi giá bán bằng đặt chuột vào ô Đơn giá rồi nhập con số tương ứng.

-  Chiết khấu,Thuế: Nhập số tiền hoặc % tương ứng (nếu có).

-  Thêm dịch vụ: Thêm các loại phụ phí khác cho đơn hàng.

-  Thêm ghi chú: Thêm ghi chú cho sản phẩm (nếu có).

Lưu ý: Bạn nhấp chuột chọn biểu tượng thùng rác để xoá sản phẩm khỏi danh sách.

  • Bước 9: Bạn thêm Chiết khấu cho đơn hàng (nếu có) và nhập số tiền khách trả bằng cách nhấp chuột vào F7 để chọn phương thức thanh toán.

Cửa số phương thức hiện ra, bạn chọn phương thức khách thanh toán và nhập số tiền khách đưa vào ô bên cạnh rồi nhấn Lưu.

Bạn có thể thiết lập nhiều phương thức thanh toán: Tiền mặt, Chuyển khoản, COD…

  • Bước 10: Sau khi thiết lập đầy đủ các thông tin, bạn chọn Thanh toán để hoàn thành đơn hàng